Εμπορικό Σήμα

Μαρκάκης Ιωάννης και Γεωργία Ο.Ε.

Λ. Μαραθώνος 195
190 05 Ν. Μάκρη, Αττικής
ΑΦΜ: 998248850
Τηλέφωνο: 22940 91301
Φαξ: 22940 98077
e-mail: markakiservice@gmail.com
Managing director: Εμμανουήλ Μαρκάκης